Menü Kapat
iso22000

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS), Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (International Organization for Standardization – ISO) tarafından yayınlanmış olan, gıda zincirinde doğrudan veya dolaylı olarak yer alan bir kuruluşun ürün ve hizmetlerinin, kullanım amaçlarına uygun ve güvenli bir şekilde sağlanması için yapılması gerekenleri kapsayan bir standarttır.

Gıdanın tüketici tarafından güvenle tüketilebilmesi için üretiminden tüketimine kadar olan gıda zincirinde, tüm aşamalarda belirlenmiş standartlara ve kurallara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Gıda güvenliği standartlarının ilki ve öncelikli olanı, ISO 22000’dir.

Ülkemizdeki ISO 22000 Standard Revizyonlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

TS EN ISO 22000 Standardının 2018 yılında ISO tarafından son revizyonu yapılmış ve ISO 22000:2018 isimli yeni haliyle yüksek seviyeli yapıya uygun hale getirilmiştir.

ISO 22000:2018 Standardının İlkeleri

ISO 22000: 2018 Standardının 0.2. maddesinde yer alan GGYS İlkeleri aşağıdakileri kapsar.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikleri
 • İnteraktif İletişim
 • Sistem Yönetimi
 • Ön Gereksinim Programları
 • Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası (HACCP) İlkeleri
ISO Yönetim Sistemi Standartlarına Özgü Ortak İlkeler
 • Müşteri odaklılık
 • Liderlik
 • Kişilerin Katılımı
 • Proses Yaklaşımı
 • İyileştirme
 • Kanıta Dayalı Karar Alma
 • İlişki Yönetimi

Neden ISO 22000?

ISO 22000 Standardı, dünya genelinde güvenli gıda üretimini ve satışını sağlamak için oluşturulan ve gıda zincirindeki tüm alanlarda kolaylıkla uygulanabilen bir standarttır.

Gerek gıda üretiminde gerekse gıda ile temas eden malzeme ya da gıdanın bileşimine dâhil olan herhangi bir maddenin üretiminde kullanılabildiği gibi hayvan yemlerinin üretiminde kullanılan varyasyonları bile bulunmaktadır.

Gıda zincirinin tüm halkalarında faaliyet gösteren kurumların sağlam bir temel oluşturmaları için ISO 22000 Standardı, en temel standart olarak öne çıkmaktadır.

ISO 22000’in Farklı Gruplara Etkileri

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yaratacağı kazanımları anlamının en kolay yolu, onun farklı gruplara etkilerini gözden geçirmektir. ISO 22000’nin öğrenilmesi ve uygulanmasını, 3 farklı taraf için aşağıdaki gibi değerlendirebiliriz.

1.Kurumlar açısından ISO 22000

Kurumlar ISO 22000 Standardını uygulamaya koyarak;

 • Gıda üretimlerini standardize edebilir,
 • Şirketlerinin kurumsallaşmasını ve hedeflerle büyümesini sağlayabilir,
 • Gerekli yasal şartların pek çoğunu yerine getirebilir,
 • Güvenli gıda sunumunu garanti altına alabilir,
 • Müşteri gerekliliklerinin tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını mümkün kılıp,
 • Ürün ve hizmet kalitesinin sürekli olmasını sağlayabilirler.

Tabii tüm bunlar için işletmelerin, gıda üretiminin tüm aşamalarında, gıda güvenliği yönetim standardını uygulaması ve bu standardın çalışanlar tarafından bilinmesini sağlaması gerekir.

success-2917048_1920

2.Çalışanlar açısından ISO 22000

Gıda üretim alanında çalışanların ISO 22000 standardını biliyor olması, bu sistemi uygulayan firmalarda bu kişilerin tercih edilmesine olanak tanır. Ayrıca ISO 22000 Standardının istediği İç Tetkik çalışması için, kurum bünyesinde bu konuda eğitim almış iç tetkikçilerin olması gerekmektedir.

Eğer hem standardı biliyor hem de iç tetkik sertifikasına sahipseniz, kurumlar sizi, İç Tetkik ya da Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili bir alanda görevlendirmeyi isteyebilir. Üstelik alanınız ne olursa olsun, ISO 22000 uygulanan kurumlarda çalışanların Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini biliyor olması, beklenen bir yetkinliktir.

Bu avantajlara sahip olabilmek için ise öncelikle ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimini, sonrasında Dokümantasyon Eğitimini ve son olarak da İç Tetkik Eğitimi’ni alarak bu alanda donanımlı hale gelmek gerekir.

3.Tüketiciler açısından ISO 22000

Yaşanan teknolojik gelişmeler ile ekonomik ve sosyal refahın artması gibi faktörler, tüketicilerin büyük çoğunluğunun gıda tüketimi üzerine olan hassasiyetlerini arttırmış ve satın alma davranışlarını değiştirmiştir. Bir gıda işletmesinin ISO 22000 standardını uyguluyor olması, o işletmenin sizin için güvenli gıda ürettiğini ve ulaştırdığını garanti etmektedir.

Yapılan akademik çalışmalar tüketicilerin %19.25’inin, bir gıdanın güvenli olmasının belgeli olması ile ilişkili olduğuna inandıklarını ortaya koyarken, yine tüketicilerin %75.8 gibi önemli bir kısmının, güvenilir gıda için fazladan ödeme yapmaya razı olduklarını göstermiştir.

Sonuç olarak tüketicilerin gıda tüketiminde kendi üstlerine düşen bilinç ve bilgi ile gıda seçimlerini yapabilmesi için gıda güvenliği ve ilgili standartlara yönelik farkındalığın oluşması gereklidir.

Özetle ISO 22000:2018 Standardı; gıda zincirindeki kurumlara sürdürülebilir gıda güvenliği, itibar ve kurumsallaşma sağlarken, çalışanlara farkındalık, donanım ve yeni iş imkanları sunar, tüketicilere ise güven ve bilinç kazandırır. 

Hizmetlerimiz

ISO 22000:2018 Danışmanlığı

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurumunuzda uygulamaya karar verdiyseniz; gıda zincirinin faaliyet gösterdiğiniz alanına uygun olarak standardın kurumunuza uygulanması uzmanlık gerektirir. 

 • İlk kez ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardını uygulayacaksanız,
 • Mevcut sisteminizde sıkıntılar yaşıyor ve sistemin onarılması için bir dış göze ihtiyaç duyuyorsanız,
 • İç Tetkik hizmetini, bir danışman ile gerçekleştirmek istiyorsanız,

Eğer siz de bu alandaki eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsanız bize iletişim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

ISO 22000:2018 Eğitimleri

İlgili Makaleler