Menü Kapat
iyi hijyen

İyi Hijyen Uygulamaları (GHP)

İyi Hijyen Uygulamaları (Good Hygiene Practices – GHP), tüketicilere güvenli gıda sağlamak için gıdaların kirlenmesini önlemek amacıyla geliştirilen bir dizi gerekliliktir. Gıdanın ham madde olarak temini, ambalajlanması, taşınması, depolanması ve satışı sırasında çeşitli kaynaklardan bulaşabilecek etkenlerin önlenmesi için yapılacak uygulamalardan oluşur.

Gıda sektöründe çiftlikten çatala gıda güvenliğinin sağlanmasının ilk şartı, üretimin hijyen ve sanitasyon şartlarına uygun ortamda yapılmasıdır. İyi Hijyen Uygulamaları da bunu sağlamak için gerekli standartları oluşturur ve HACCP Ön Gereksinim Programlarının tamamını içerir.

Yasa ve yönetmelikler; çalışma ruhsatı, kayıt belgesi ve onay belgesi alınmasında, işletmelerin hijyen şartlarına uygun çalışması ve üretim yapmasını şart koşmaktadır. Bu açıdan İyi Hijyen Uygulamaları, işletmelerin talep edilen standartları yakalaması ve faaliyetleri boyunca koruyabilmesi için gereklidir. Ayrıca tüketicilerin gözünde saygın bir yer edinmek ve kurumsal itibarı korumak için de hayati önem taşır.

Gıda Hijyeni Yönetmeliği

Bir işletmenin gıda hijyenini sağlamak için bakması gereken ilk rehber, Gıda Hijyeni Yönetmeliği’dir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Gıda Hijyeni Yönetmeliği’nin hedefi; gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla gıda işletmecisinin, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar uyması gereken gıda hijyenine ilişkin genel kuralları belirlemektir. Bu yönetmelikte, İyi Hijyen Uygulamaları ve Kılavuzları hakkında detaylı açıklamalar bulunmaktadır.

TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi

Gıda üzerine faaliyet gösteren bir işletmeyseniz ve İyi Hijyen Uygulamaları’ndan bir yönetim sistemi olarak faydalanmak istiyorsanız, TS 13811 Standardı aradığınız cevapları size sunabilir.

TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardı; kuruluşlarda hijyen ve sanitasyona yönelik uygulamaların, yüksek seviyeli bir yönetim sistemi mantığı içerisinde ele alınmasını sağlamak amacıyla, 2018 yılının Ocak ayında Millî Standart olarak yayımlanmıştır.

TS 13811 Standardı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmektedir. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Hijyen ve Sanitasyon TSE HYB (Hizmet Yeri Yeterlilik) Belgelendirmesi

Hijyen ve Sanitasyon hakkında yeterliliğinizi belgelemek isterseniz, bu konuda Gıda Güvenliği Standartları haricinde, TS 13027 Standardı üzerinden de Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’ne başvuru yapabilirsiniz.

TS 13027 Gıda Üretim ve Satış Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon için Genel Kurallar Standardı; gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla gıda üretim, tüketim ve satış yerlerinin; gıdanın üretiminden son tüketiciye arzına kadar uyması gereken hijyen ve sanitasyon kurallarını açıklar. Bu kurallar, söz konusu kurumun yapısal özelliklerini, işletmecilik niteliklerini, teknik donanım, çalışanlarının özellikleri ve güvenlikle ilgili sağlaması gereken şartları kapsar.

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelendirmesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılır. Belgelendirme için başvuru yapmadan önce, TS 13027 Standardı gereklerini işletmenizde uygulamaya almanız, bu konuda yeterli olup olmadığınızı mutlaka gözden geçirmeniz gerekir.

Hizmetlerimiz

İyi Hijyen Uygulamaları (GHP) Danışmanlığı

Gıda zincirinin herhangi bir aşamasında faaliyet gösteren bir işletmeyseniz; hijyen ve sanitasyon, sizin için en yüksek riski içeren, dolayısıyla da en iyi bilmeniz gereken konuların başında gelir.

Tüketicilerin bir gıda işletmesinden en büyük beklentisi, kendilerine en temel hakları olan “güvenli gıdayı” sunmasıdır. Güvenli gıdanın en temel şartı da işletmenizin hijyen ve sanitasyon şartlarını yerine getirmesidir. İşletmenizin faaliyete girdiği gün itibariyle gerek yönetmelikler gerek de standartlarla bu konu zorunlu kılınmıştır. Ancak bu konuda kendinizi ne kadar ileriye taşıyıp geliştireceğinize, sizler karar verirsiniz.

Hijyen ve sanitasyon hakkında bir çalışma yapmak istiyor, ancak nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, bizimle iletişime geçerek bu alandaki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Hijyen Eğitimi

İlgili Makaleler