Menü Kapat

Neden ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı?

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, olması gerekeni standardizasyon diliyle kısaca tanımlar. Size ve sektörünüze en uygun uygulamayı, kurum olarak kendinizin belirlemesi ideal olandır. Ancak IS0 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının kurumunuza göre yorumlanması ve uygulamaya alınması, sanıldığı kadar kolay değildir.

Sistemin kurulmasına karar verildiğinde;

  • Muhasebe ve Finans departmanı hariç, ürün ve/veya hizmete doğrudan ya da dolaylı olarak etkisi olan tüm süreçlerin ve çalışanların, ISO 9001 sistemine dahil edilmesi ve desteğinin alınması,
  • Şirket kültürünün, müşteri beklentilerinin, sektörü ve kurumu ilgilendiren birincil ve ikincil mevzuat şartlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi,
  • Halihazırda kullanılan form, doküman, yazılım ve alışkanlıkların incelenmesi gerekir.

ISO 9001 Standardını uygulayalım derken mevcut alışkanlıkların topyekûn ortadan kaldırılmaya çalışılması ve değişime karşı dirençle baş edilememesi, sistem çalışmasında başarısız olmanıza sebep olacak kritik bir noktadır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ni kurumunuzda uygulamaya karar verdiyseniz; değişim sürecini yönetebilecek, süreç sahiplerini bir arada tutabilecek, sektörünüze ve kurumunuza en uygun ve en kullanışlı standart yorumunu yapabilecek bir danışman çalışmanız, sizi avantajlı kılacaktır.

Dış Uzman ya da Danışman, kurum içinden olmaması ve birçok uygulama örneği görmüş olması nedeniyle objektiftir ve size değişik uygulama alternatifleri sunabilir.

Danışman hiçbir zaman kurumun yapması gereken işleri üstlenip yapan kişi değildir. Danışman eğitir, öğretir, çalışmayı yönetir, örnekler paylaşır, yapılanları kontrol eder, stratejik dokümanları hazırlar ve uygulamayı gösterir. Kısacası Danışman, bir terzi gibidir; firmanızın özelliklerini inceler ve bir terzi gibi sizin için en uygun olanı tespit edip sistem kurulumunu yapar.

Sonuç olarak;

  • İlk kez Kalite Yönetim Sistemi Standardını uygulayacaksanız,
  • Mevcut sisteminizde sıkıntılar yaşıyor ve sistemin onarılması için bir dış göze ihtiyaç duyuyorsanız,
  • İç Tetkik hizmetini, bir danışman ile gerçekleştirmek istiyorsanız,

Sorularınız ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.